Zborcené plochy 3°- ( Ruled Surface, Windschiefe Fläche, Surface gauche)- ---------------- Jaroslav Ryšavý


- ÚvodPlochy 3° typu I dle Sturmovy klasifikace

Plochy 3° typu II dle Sturmovy klasifikace

- Cayleyovy plochy

- Konoid parabolického oblouku

- Plocha s řídícím parabolickým obloukem

- Cayleyova plocha I.typu

- Plocha s topologií Möbiova listu

- Konoid s topologií Möbiova listu

- Cayleyova plocha II.typu

- Plocha s kružnicí protnutou řídící přímkou

- Konoid 3°- Plocha s řídící přímkou rovnoběžnou s rovinou kružnice- Konoid bisekant hypopédy